Velkommen til sibirkattoppdrettsside

NO*Smaragd Hjerte 

 

Adressen er:

Skanseveien 18, 1599 Moss, Østfold 

Mail:

tatjana.pesehodko@gmail.com 

Facebook side :

NO Smaragd Hjerte Sibirkatter 

Privat Facebook side :Tati Kurguz